รวม มาตรการพักชำระหนี้เช่าซื้อรถยนต์จากสถาบันการเงิน ลดภาระช่วงวิกฤต COVID-19 ระบาด

 

 

 

 

 

 

 

 

          วิกฤตเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ และได้รับผลกระทบกันไปทุกภาคส่วน ซึ่งบางคนอาจถูกพักงาน หรือถูกเลิกจ้างงาน ทำให้ภาระในการผ่อนชำระหนี้สินสูงขึ้น โดยจุดนี้ทางธนาคารต่างๆ ได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งวันนี้ทีมงาน 9carthai.com ได้รวบรวม และอัปเดตมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ล่าสุดจากธนาคารต่างๆ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

ธนาคารธนชาต


          -  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE (ลูกค้าที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน) ขอพักชำระหนี้ได้เพิ่มสูงสุด 60 วัน และขยายเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ


          -  ส่วนสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน

  

 

           เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2563 ติดต่อสอบถาม โทร. 1770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารกสิกรไทย


          สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 60% ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 7 เดือน โดยรวมสัญญาล่าสุดต้องไม่เกิน 7 ปี


เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อสอบถาม โทร. 02-888-8888
 

 

 

 

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์


          สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

 

          เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อสอบถาม โทร. 02-777-7777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารทิสโก้


          ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราว, ลดภาระการผ่อนชำระ, ขยายเวลาการชำระหนี้, ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องบางส่วน

                     

 

          เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อสอบถาม โทร. 02-080-6000 หรือ 02-633-6000

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


         ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน, ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด


         เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อสอบถาม โทร. 1572

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารเกียรตินาคิน


          พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน, ลดดอกเบี้ย และขยายเวลาชำระหนี้


         เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อสอบถาม โทร. 02-165-5555


 

 

 

 

 

 

 

 

โตโยต้า ลีสซิ่ง

       

 

           โครงการช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สำหรับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / โรงแรม / ขนส่ง และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


          สามารถยื่นคำขอทางออนไลน์ภายใน 31 มีนาคม 2563 ที่ www.tlt.co.th/contact (เลือก สอบถามข้อมูลพักชำระหนี้)


          เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อสอบถาม โทร. 02-660-5555
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา  และ  ขอขอบคุณ

9carthai.com 

ค้นหารถมือสอง
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
    
ค้นหารถยนต์มือสองตามพื้นที่