เปิดรอบใหม่ สอบใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์ เดือน พ.ค.-ก.ย. 2562

 

 

 

 

 

 

 

          หลังจากที่ กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน สอบใบขับขี่ ได้ในรอบพิเศษที่จัดขึ้นใรปี พศ.2561 เเละได้รับการตอบรับที่ดีเเละได้มีการเปิดรับ สอบใบขับขี่ ใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่ต้นปีไปจนหมดช่วงวันหยุดสงกรานด์ในเดือนเมษายน ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดการสอบใบขับขี่รถยนต์เเละรถจักรยานยนต์รอบพิเศษนอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ อีกครั้ง ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2562


          ผู้ที่สนใจ สอบใบขับขี่รอบพิเศษ วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ สามารถ จองคิวทำใบขับขี่ ได้เช่นเดียวกับรอบปกติที่เว็บไซต์ของ กรมการขนส่ง e-Booking ผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่เเละอบรมต้องมีคุณสมบัติมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ให้พร้อมในวันอบรม

 
 
 
 
 
 
 
 
          หลังจากจองคิวเป็นที่เรียบร้อย การเปิดรอบพิเศษสอบใบขับขี่รอบวันเสาร์ – อาทิตย์ในครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้วันเสาร์เป็นการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชั่วโมง ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม วันอาทิตย์ ทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบขับรถในสนามทดสอบ ทั้งสองวันใช้ระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตในวันราชการปกติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่จักรยานยนต์เสาร์-อาทิตย์ มีดังนี้
 
 
               รุ่นที่ 234 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
 
               รุ่นที่ 235 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
 
               รุ่นที่ 236 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
 
               รุ่นที่ 237 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
 
               รุ่นที่ 238 วันที่ 14-15 กันยายน 2562
 
 
 
 
          -ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร
เพียงแห่งเดียว
       
 
         -ผู้สนใจศึกษารายละเอียดและตารางอบรมเพิ่มเติมที่ www.dlt.go.th และสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือภาคเอกชนที่จัดอบรมในรุ่นนั้น ๆ
 


 

ในกรุงเทพฯ มีสถาบันที่เปิดอบรมหลักสูตรอบรมใบขับขี่  ดังนี้
 
  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 0-2470-9630-4
  -  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2613-3820-25
  -  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 0-2241-6543-6
  -  มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2397-6308
  -  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 0-2160-1312
  -  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โทร. 08-7917-1347
 

ส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา  และ  ขอขอบคุณ

auto.mthai.com

ค้นหารถมือสอง
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
    
ค้นหารถยนต์มือสองตามพื้นที่